Een leidinggevende vroeg mij laatst: ‘Ik doe zo mijn best op Yammer, plaats berichten in een groep, maar ik krijg nooit een reactie.’ Allereerst juichte ik. Er zijn immers genoeg leidinggevenden die zich nog niet wagen op enterprise social media. Onder het mom: eerst maar eens zien wat het gaat doen. Deze manager was niet afwachtend, maar proactief aan de slag gegaan. En toch had het niet tot het gewenste effect geleid: interactie. Het voorbeeld vind ik illustratief voor de veranderende rol van interne communicatie. Van eenrichtingsverkeer naar dialoog. Hoe faciliteer je die online dialoog tussen management en medewerkers?

Ander vertrekpunt
Door social media zijn de ontwikkelingen binnen het communicatievak snel gegaan. Wanneer eerst de massa informeren voldoende was, heeft het individu nu mogelijkheden om zijn stem te laten gelden en het individu heeft de keuze welke media hij daarvoor gebruikt. Veel managers leven nog in het tijdperk van een mededeling of een overleg waarin zenden gelijk staat aan interne communicatie. Maar online interactie vraagt van de zender een totaal ander vertrekpunt in het communiceren. Het vraagt om bewustwording van jezelf en de ontvanger.

Bewust maken
De manager uit de inleiding vroeg ik of ik zijn berichten mocht inzien. Het viel me op dat ze vooral de eigenschappen hadden van mededelingen. Het daagde niet uit om te reageren. Ik vroeg hem om in te denken dat Yammer een face-to-face-gesprek was. Welke rol pak je als je met iemand spreekt en wat is de aard van de zinnen die je uitspreekt? De conclusie is grofweg in te delen in drie categorieën:

  1.  Je stelt een vraag: hoe is het? Wat vind jij
  2. Je vertelt je mening en geeft daarbij een stelling: ik vind het songfestival niets, wat een vies weer
  3. Je erkent de ander in het gesprek en deelt wat jij denkt dat de behoefte is van de ontvanger: goed gedaan, poeh wat een zware tijd is het voor je, misschien kun je het in het vervolg anders aanpakken etc.

Dezelfde principes gelden ook voor het online gesprek. Een mededeling waar geen spannende mening in staat en geen informatiebehoefte vervult, zal geen interactie totstand brengen.

Samen een keuze maken
Maar ook al stel je vragen of deel je stellingen, je doelgroep moet wel op een netwerk als Yammer komen. Er zijn twee belangrijke drijfveren voor medewerkers om daadwerkelijk met Yammer te werken.

  • Unieke content bieden: mail niet de geplaatste informatie, waarom zou een medewerker niet alleen de mail blijven lezen?
  • Maak samen de keuze om Yammer te gebruiken en met welk doel. Het zorgt voor eigenaarschap, commitment en laat zien dat Yammer veel meer dan een hobby is.

Om van enterprise social media een succes te maken, heb je partnership nodig tussen leidinggevende en medewerkers, tussen peers en projectorganisaties. Alleen dan ontstaat de interactie die nodig is.

Tags

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over Annelies van Ek

Voor een communicatieadviseur is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Deze website stimuleert mij om over mijn vak na te denken, visie te ontwikkelen en inspiratie op te doen. Passies hierin zijn leiderschap, verandercommunicatie en data.

Momenteel werk ik bij Philadelphia als manager team communicatie en sr. adviseur corporate communicatie.